Úřední deska

Úřední deska

Uzavírka silnice Ústrašín-Libkova Voda
Závěrečný účet Nová Lípa
15.zsedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření 1/2017
OOP přechodná úprava provozu
Digitalizace obce - veřejné nahlédnutí
Schválený rozpočet na rok 2017
14. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Návrh plánu péče pro PR Hrachoviště
13. zasedání zastupitelstva obce
Opatření obecné povahy PÚP
Návrh Rozpočtu obce Ústrašín 2017
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
12. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr firmy glue+more s.r.o. s budovou školy č.p.42
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje