Úřední deska

Úřední deska

Oznámení veřejnou vyhláškou
9. zasedání obce Ústrašín Z R U Š E N O
9. zasedání obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.12/2019
Rozpočtové opatření č.11/2019
8. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška 2/2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1-11/2019 obec Ústrašín
Rozpočtové opatření č.10/2019
DSO SOMPO rozpočtové opatření č.1
7.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.9/2019
Rozpočtové opatření č.8 2019
Rozpočtové opatření č.7/2019
6. zasedání zstupitelstva obce Ústrašín