Úřední deska

Úřední deska

Rozpočtové opatření č.5 -2019
Rozpoctové opatření č.4 - 2019
Závěrečný účet 2018 schválený
ZÚ 2018 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu
5. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č. 3 2019
Návrh záveěrečného účtu +prezkum 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Veřejná vyhláška-úprava provozu
Oznámení o době a místě konání voleb v obci do EP
Rozpočtové opatření č.2 - 2019
4. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.1 2019
Opatření obecné povahy kůrovec