Úřední deska

Úřední deska

Rozpočtové opatření č.2 - 2019
4. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.1 2019
Opatření obecné povahy kůrovec
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
3. zasedán ZO Ústrašín 2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.10-2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
2. zasedání ZO Ústrašín
Rozpočtové opatření č.9 - 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Ústrašín
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1-10/2018 obec Ústrašín
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO
Pozvánka na 4. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
Dodatek č. 5 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
Dodatek č. 4 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa