Úřední deska

Úřední deska

Zaměr obce pronajmout pozemek
Rozpočtové opatření č.8
19. zasedání zastupitlstva obce
18.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.7
Oznámení termínu voleb PS 2017
Jmenování zapisovatele OVK
Rozpočtové opatření č.6-2017
Návrh opatření obecné povahy
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Informace o počtua sídle volebních okrsků
17.zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Rozpočtové opatření č.5-2017
Přerušení dodávky elektrické energie
Rozpočtové opatření 4/2017