Úřední deska

Úřední deska

Návrh opatření obecné povahy
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Informace o počtua sídle volebních okrsků
17.zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Rozpočtové opatření č.5-2017
Přerušení dodávky elektrické energie
Rozpočtové opatření 4/2017
Záměr obce pronajmout část pozemku
Závěrečný účet 2016 obce Ústrašín
Rozpočtové opatření 3/2017
16. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Rozpočtové opatření 2/2017
Uzavírka silnice Ústrašín-Libkova Voda
Závěrečný účet Nová Lípa
15.zsedání zastupitelstva obce Ústrašín