Úřední deska

Úřední deska

6. zasedání zstupitelstva obce Ústrašín
Informace dle z.č. 106/1999_2019_1
Veřejná vyhláška Aktualizace č.4 ZUR-KV
Rozpočtové opatření č.6 - 2019
Rozpočtové opatření č.5 -2019
Rozpoctové opatření č.4 - 2019
Závěrečný účet 2018 schválený
ZÚ 2018 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu
5. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č. 3 2019
Návrh záveěrečného účtu +prezkum 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Veřejná vyhláška-úprava provozu
Oznámení o době a místě konání voleb v obci do EP