Úřední deska

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 4 - 2018
Rozpočtové opatření č.3/2018
Počet členů zastupitelstva obce Ústrašín pro volby do ZO 2018
Závěrečný účet 2017 - Hodnoceni plneni rozpoctu
Závěrečný účet obce Ústrašín za rok 2017
Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisků a ztrát
Závěrečný účet 2017 Rozvaha
Závěrečný účet 2017 Příloha
22. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Rozpočtové opatření č.2 roku 2018
Rozpočtové opatření č.1 roku 2018
Návrh závěrečného účtu obce Ústrašín za rok 2017
Závěrečný účet 2017 Hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisků a ztrát
Závěrečný účet 2017 Rozvaha
Závěrečný účet 2017 Příloha
Uzavírka silnice Ústrašín-Ondřejov
21. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Oznámení o možnosti převzít písemnost